Reklama
 
Blog | Viera Langerová

Kazachstán: historický příběh

    Ten, kto by sa chcel pred cestou do Strednej Ázie  nejako doslednejšie pripraviť, dôjde v patričnej literatúre tak nanajvýš po mestá Samarkand, Buchara a Chiva v dnešnom Uzbekistane. Ďalej už možte nalistovať  len Čínu. Po rozsiahlych stepných teritóriách,  obývaných početnými národmi a osudoch ich kultúry,  ani stopy. Veľká step , rozprestierajúca sa v dlhom páse od  Karpatskej kotliny  ďaleko na východ,  však bola svedkom  búrlivých udalostí, ktoré v nemalej miere ovplyvnili aj európsku históriu.

   Národy, ktoré najvýraznejšie  formovali staroveké dejiny dnešného územia Kazachstánu boli Skýti  a Sakovia , ktorých  viac poznáme z lektúr o dejinách antického  Grécka z obdobia panovania Alexandra Macedónskeho . Skýti sa v  Európe  usadili pri Čiernom mori  a ich  ranné pohrebiská , kurgany , prezrádzajú  stepný pôvod. Obdobie  7. až 3.  storočia pred  našim letopočtom  je pre formovanie stepnej kultúry  veĺmi dôležité. Tieto dva národy zanechali po sebe tvz. skýtsko-sibírsky zvierací štýl , kánonicky zobrazujúci zvieratá a mýtické zoomorfné postavy.

   V roku 1969 sa v Kargalinke, 50 km od Almaty , pri odstraňovaní kurganu došlo k archeologickému objavu, ktorý sa porovnáva s objavením Tutanchamonovej hrobky. Jeho najväčším tromfom bol Zlatý človek, sakský vojak, ktorého odev bol  pokrytý dokonalými zlatými ozdobami. Na  jednej zo strieborných  čiaš z pohrebiska, sa zachovalo 26 rúnických znakov, ktoré dodnes neboli rozšifrované a svedčia o tom, že tieto národy mali svoje písmo. Z východu však na prelome  letopočtov  prichadzajú turkské kmene, ktoré svoju apoteózu  vojenskú i politickú prežívajú  v 6. storočí n.l. Vlna  altajskych kmeňov sa spája s mongolskými turkskými kmeňmi  a vzniká Turkský kaganát. Po jeho rozpade na Východný a Západný kaganát  sa len ten prvý rozprestieral od východného Turkestanu k rieke Amudarji, zaberal Povolžie a severný Kavkaz.

Reklama

   V 6. a 7. storočí n.l. sa step tešila  radostiam a profitu, ktorý mu prinášala Hodvábna cesta, spájajúca Čínu s Európou a podnietila  hojnejšie zakladanie miest. Bohatá fyziognomická mixtúra obyvateľov Strednej Ázie  je tiež dôsledkom intenzívnej  výmeny  národov, putujúcich dlhými trasami.Dôsledky mocenských zápasov  rovnako ako obchodné cesty, neustále zmnožovali násobky kultúrnych vplyvov  rozsiahlych teritórií. V 7. storočí n.l. sa  do Strednej Ázie dostávajú Arabi ( v r. 711 dobývajú Samarkand) a s nimi prichádza islam,  jednoznačný vplyv vyvíja v priebehu dejín zo západu Čína, zo severu Rusko, z juhu indické vládnuce  formácie. 

    Do mongolskej invázie (1237) vytvorili turkské kmene okrem iných štátnych útvarov i Kipčackú konfederáciu. Kipčaci boli  staroruskými letopismi  označovaní  ako Polovci, byzantské označenie je Kumáni a sídlili v stepi medzi Aralským morom a južným Uralom.  Pred Džingischánom, ktorý zničil ich prekvitajúce mesto  Otrar so vzácnou knižnicou, sa jedna vetva postupne presúva do Karpatskej kotliny, druhá smeruje na juh, do Indie.  Ďalej si už môžme pomôcť i vlastnými učebnicami: prezradia nám, kedy boli krstení kumánski princovia, kedy  Béla IV.  získal  titul Kráľ Kumánie a kedy sa jeho syn Štefan V. oženil s kumánskou princeznou. Ako píše vo svojej štúdii maďarský turkológ Jozsef Torma (bývalý maďarský veĺvyslanec v Kazachstane), Maďari mali do r. 895 , ale aj potom,  s kočujúcimi turkskými národmi veľmi živé vzťahy. Torma upozorňuje, že pôvod Maďarov sa neodvodzuje od  Hunov, ale od iného turkského národa, Onogurov ( desať striel). 

   Vláda Monogolov nemala výraznejší podiel na kultúrnom profile Turkov (pozor, nie obyvateľov Turecka). Mongoli sa síce rýchle asimilovali,  zmenili však ich fyziognómiu. Na jednej  zo školských prednášok z dejín starej kazašskej kultúry, prednášajúca perfídne ničila študentov záludnou otázkou: akú fyziognómiu mali   protokazaši (  viď príslušníci  turkských kmeňov ). Nič netušiace obete  tvrdili , že  takú akú majú Kazaši i dnes … a sadali si s „odinicami“ (paťkami). Správna odpoveď znela, že  protokazaši mali európsku tvár… Zároveň sa Turkovia vrátili k intenzívnejšiemu kočovnému životu.

   Radikálnosť zmien v spôsobe života, jazyku, či náboženstve prichádza až s Rusmi. V polovici 60-tych rokov 19. storočia bolo územie Kazachstanu pripojené k Ruskemu impériu. Keďže 70-te a 80-te roky sú poznamenané rozvojom ruského kapitalizmu, hodnota  Kazachstanu sa radikálne zvýšila s ohľadom na rozsiahle nerastné bohatstvo. Jeho využitie si však vyžiadalo nové  administratívne usporiadanie, ktoré sa stalo začiatkom  rozkladu  stáročia zaužívaných vzťahov a zvykov.   Nový systém   obmedzil moc sultánov, bajov, starešinov a prispel k oslabeniu rodovej aristokracie.Boľševici  sa na osude tejto zeme nepodpísali o nič lepšie. Urobili z Kazachstanu trestné územie posiate  gulagmi a tragickými ľudskými osudmi, ktoré dokážu zdrviť aj po desaťročiach. Dedičstvo dnešných dní : tragédia vysychajúceho Aralského mora, Semipalatinska jadrová strelnica.   

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama